FAQs

FAQs

Što ako sam nekretninu dao u ponudu posredniku i s njim imam zaključen Ugovor o posredovanju a zainteresirani klijent dođe samostalno?

Postoji velika mogućnost da je takva osoba prethodno prikupila sve potrebne informacije o nekretnini od vašeg posrednika. Samostalnim dolaskom na nekretninu ili kontaktirajući vas, takva osoba zasigurno pokušava obmanuti iz razloga što želi “zaobići” posrednika tj. agenciju kako bi umanjila konačnu cijenu nekretnine za iznos posredničke provizije.

Takvu osobu obavezno uputite na posrednika i postupite u skladu s preuzetim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o posredovanju nekretninom koji ste zaključili s posrednikom.

Kako pripremiti nekretninu prije posjete agenta?

Prije nego vas posjeti agent i dođe pregledati/fotografirati nekretninu potrebno je:

 • pospremiti nekretninu (ukloniti nepotrebnu obuću, odjeću, suđe i drugo po potrebi),
 • osvijetliti prostorije (podići roletne, zamjeniti neispravne žarulje i sl.),
 • kućne ljubimce koji bi mogli ometati razgovor i nesmetano razgledavanje nekretnine privremeno udaljiti iz prostora,
 • omogućiti siguran i nesmetan pristup svim dijelovima nekretnine (podrumi, tavani, pomoćne prostorije i sl.),
 • ukućanima i suvlasnicima priopćiti zašto dolazi agent za nekretnine,
 • po potrebi pripremiti vlasničku, građevinsku i drugu dokumentaciju koju još niste predočili agentu

Kako napraviti “prvi korak” i angažirati agenciju za nekretnine?

Ukoliko želite prodati, zamjeniti ili iznajmiti nekretninu:

Prvo pribavite i pripremite dostupnu vlasničku, građevinsku i drugu prateću dokumentaciju.

Zatim posrednika (agenciju za nekretnine) kontaktirajte putem telefona ili e-maila, opišite što želitite od njega, s kakvom nekretninom raspolažate, kakav je njen pravni status, kakva su vaša očekivanja u pogledu cijene i brzine realizacije željenog posla, recite i da li ste prethodno angažirali nekog drugog posrednika i/ili nekretninu prodajete/iznajmljujete samostalno.

Ukoliko posrednik smatra da mu je vaša ponuda zanimljiva i da bi mogao prihvatiti posredovanje, dogovorite i najavite svoj dolazak u agenciju. Sa sobom ponesete vlasničku i drugu dokumentaciju koju posjedujete (zk izvadak, kopiju katastarskog plana, građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, kopiju osobne iskaznice i OIB od svih suvlasnika).

Po dolasku u agenciju detaljno se raspitajte o njihovim uvjetima posredovanja. Ako vam obostrano odgovaraju uvjeti posredovanja, posrednik će uputiti svog agenta da izađe na teren i vizualno pregleda nekretninu.

Ako ste s posrednikom usmeno postigli dogovor oko posredovanja, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama to je obavezno zaključiti pisanim putem u Ugovoru o posredovanju.

Nakon toga, posrednik započinje s obavljanjem svih potrebnih radnji i započinje posao za koji ste ga angažirali.

Koje usluge pruža ovlašteni posrednik (agencija za nekretnine)?

Osnovna uloga posrednika (agencije za nekretnine) je zastupanje nalogodavca u prodaji, kupovini, zamjeni, iznajmljivanju, unajmljivanju nekretnina.

Posrednici mogu pružati i dodatne usluge ovisno o opsegu registriranih djelatnosti i stručnosti djelatnika:

 • Savjetodavne usluge u razvoju projekata i investicija
 • Davanje mišljenja o tržišnoj vrijednosti nekretnina
 • Oglašavanje nekretnina na internet stranicama
 • Sređivanje stanja u zemljišnim knjigama i katastru
 • Ishođenje raznih dokumenata i dozvola
 • Izrada kupoprodajne i druge dokumentacije
 • Itd. ovisno o uslugama pojedinog posrednika

Kome i kako mogu povjeriti nekretnine na posredovanje?

Posredovanje u prometu nekretninama zakonski je moguće povjeriti isključivo ovlaštenom posredniku (tvrtka registrirana za djelatnost posredovanja nekretninama i upisana u Registar posrednika HGK).

Da bi posrednik prihvatio nekretnine u svoju ponudu, zakonski je obavezan s vlasnicima nekretnina zaključiti pisani Ugovor o posredovanju. Vođenje posredovanja, posrednik će povjeriti svojem djelatniku; ovlaštenom agentu za nekretnine.

Koju dokumentaciju moram dostaviti za nekretninu koju želim dati agenciji na posredovanje?

STAN – zgrada

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Etažni elaborat i međuvlasnički ugovor (za etažirane objekte)
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Energetski certifikat

STAN – dvorišni

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Diobni plan i diobni ugovor (za objekte na kojima je provedena dioba) ili etažni elaborat i međuvlasnički ugovor (za etažirane objekte)
 • Građevinska dozvola, uporabna dozvola ili neki drugi dokument
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Energetski certifikat

OBITELJSKA KUĆA, KUĆA ZA ODMOR, VIKENDICA

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Građevinska dozvola, uporabna dozvola ili neki drugi dokument
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Energetski certifikat

POSLOVNI PROSTOR

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Građevinska dozvola, uporabna dozvola ili neki drugi dokument
 • Diobni plan i diobni ugovor (za objekte na kojima je provedena dioba) ili etažni elaborat i međuvlasnički ugovor (za etažirane objekte)
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Energetski certifikat

ZEMLJIŠTE – građevinsko

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Izvod iz prostornog plana (PP) ili izvod iz detaljnog plana uređenja (DPU) ako postoji

ZEMLJIŠTE – poljoprivredno

 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Izvod iz prostornog plana (PP)